خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / آینده پژوهی انرژی / جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران

اتخاذ تدابیر قهرآمیز اقتصادی به مثابه یکی از شیوه های مؤثر عملیات روانی راهبردی و ابزار مکمل برای تأثیرگذاری مطلوب تر آن قلمداد می شود. تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ با تحریم چندجانبه، چندوجهی و چندلایه علیه صنعت نفت ایران وارد فازی جدید شد. لیکن علیرغم حساسیت نوسانات انرژی، مختل نشدنِ بازار نفت بر خلافِ گفتمان حاکم بر گزارش های کارشناسی و محافل سیاسی و انتظار ناشی از موقعیت بی‌بدیلِ ژئوانرژی و ژئواستراتژیک ایران، این فرضیه را مطرح می سازد که با وجود حساسیت امنیت انرژی در امنیت ملی کشورهای غربی، بهره‌گیری از تاکتیک های عملیات روانی، باعث شد که تحریم نفتی ایران به عنوان یکی از اجزای کلیدی فرآیند تحریم اقتصادی با حداقل هزینه برای غرب شکل بگیرد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کاربردی و تحلیلی- توصیفی نشان می دهد کاربرد عملیات روانی در هدایت تحریم های نفتی در سه محور شامل الف) چندجانبه کردن تحریم‌ها، ب) ایجاد اطمینان از امنیت انرژی به ویژه کاهش عوارض ناشی از حذف منابع نفت ایران برای اتحادیۀ اروپا و ج) افزایش اثربخشی تحریم در داخل کشور با هدف بی ثبات سازی، از ابزار اساسیِ کاهش تأثیرات سوء تحریم نفتی ایران بوده است.

برای دریافت این مقاله از آقای دکتر فرزاد مخلص الائمه در پیوند زیر کلیک فرمایید.

jaygah amalyat ravani dar farayand tahrim nafti

منتظر نظرات دوستان در زمینه این پژوهش هستیم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*