خانه / مسائل مالی نفت و گاز / قیمتگذاری نفت / شرط تعدیل قیمت در قراردادهای نفتی و تجاری:(escalation clause)

شرط تعدیل قیمت در قراردادهای نفتی و تجاری:(escalation clause)

شرط تعدیل قیمت در قراردادها به شرطی اطلاق می شود که مطابق آن،قیمت قرارداد با توجه به تغییر هزینه های مربوط به نرخ تورم،مواد اولیه،قیمت مصالح و..افزایش یابد.شرط تعدیل قیمت در قراردادهای بلند مدت است که ظهور و بروز می یابد و در قراردادهای کوتاه مدت،که اصولا کمتر از یک سال است تعیین شرط تعدیل قیمت وجهی ندارد و قیمت قرارداد همواره ثابت است.
در قراردادهایی که شرط تعدیل قیمت گنجانده می شود،اصولا فرمول تعدیل نیز پیش بینی می گردد که در زیر به چند نمونه اشاره می شود:

۱_تعدیل دوره ای:در برخی از قراردادهای تجاری اصولا قیمت در زمان قرارداد پیش بینی می شود،اما قید می گردد که هر چند سال یکبار مشمول تعدیل گردد و حتی ممکن است نرخ تعدیل مشخص شود.(برای مثال هر سه سال ۲۰ درصد اضافه گردد)

۲_تعدیل خودکار قیمت:در قرارداد ممکن است پیش بینی شود که قیمت قرارداد با توجه به تغییر شرایط و اوضاع احوال خود به خود قیمت قراراداد نیز افزایش یابد.برای مثال ممکن است در قرارادهای فروش گاز پیش بینی شود که همراه با افزایش قیمت نفت،قیمت گاز نیز به نسبت و به صورت خودکار افزایش یابد.

۳_شرط پیشنهاد صادقانه:بر اساس این شرط،در قرارداد پیش بینی می گردد که اگر بعد از انعقاد قرارداد،فروشنده در آینده پیشنهاد صادقانه ای مبنی بر خرید با قیمت مناسبتر و بالاتری دریافت نماید،طرف قرارداد همان مبلغ را پرداخت کند.این شرط در قراردادهای فروش گاز پیش بینی می شود.

۴_شرط مذاکره مجدد:در قرارداد ممکن است پیش بینی شود که اگر قیمت مواد اولیه،مصالح و…افزایش پیدا کند،طرفین قرارداد به مذاکره مجدد پرداخته و قیمت جدید را تعیین کنند و اگر به این مهم دست نیافتند و اتفاق نظر حاصل نشد،قیمت از طریق ارجاع به کارشناسی مشخص گردد.

۵_شرط کامله الوداد:ممکن است در قرارداد پیش بینی گردد که اگر فروشنده بعدها موضوع قرارداد را به قیمت پایین تری به شخص ثالثی بفروشد،همان قیمت پایین تر به صورت خودکار به قرارداد آنها نیز سرایت پیدا کند.برای مثال اگر کشور ایران به ترکیه هر متر کمعب گاز را به قیمت ۳ دلار بفروشد،و در قرارداد آنها شرط کامله الوداد وجود داشته باشد،و بعدها ایران در قراردادی با پاکستان،هر متر مکعب گاز را ۲ دلار بفروشد،همین ۲ دلار به صورت خودکار به قرارداد ایران و ترکیه سرایت خواهد کرد.

این مطلب توسط دوست عزیزمان آقای هاتف ستاری در اختیار وب سایت مطالعات سیاستی نفت و گاز قرار داده شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*