خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / مطلب میهمان: رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

مطلب میهمان: رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

همواره مساله انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت، دارای اهمیت ویژه ای بوده است. تاکنون تبیین های گوناگونی از ماهیت این فناوری و رویکردهای اکتساب آن صورت گرفته است، در مقاله ای که توسط آقایان دکتر سیدمهدیا مطهری، دکتر کامران باقری و دکتر سیدصالح هندی در نشریه اکتشاف و تولید منتشر شده است به این موضوع پرداخته شده است. در چکیده این مقاله آمده است:

با وجود ارزشافزایی چشمگیر بخش بالادستی صنعت نفت، ماهیت فنآوری در این بخش برای بسیاری (حتی در درون این صنعت) مبهم است. بهنظر میرسد که بخشی از مشکلات فراوان موجود در زمینهی توسعه و بهکارگیری فنآوریهای مورد نیاز این بخش از صنعت کشور، ریشه در همین ابهام یا شناخت نامناسب از ماهیت فنآوری دارد. در این مقاله ضمن واکاوی مفهوم فنآوری در بخش بالادستی صنعت نفت، با استفاده از شاخصهای مربوطه، فرآیندهای بالادستی به دو دستهی فرآیندهای کلیدی و پشتیبان تقسیم میشوند. بر همین اساس برای نخستین بار، فنآوریهای بالادستی به دو گروه خبرگی فنآورانه و ابزارهای فنآورانه طبقهبندی شدهاند. سپس بر مبنای میزان دانشبنیان بودن فرآیندهای مربوطه، خبرگی فنآورانه در چهار دستهی تولید داده، تولید اطلاعات، تولید دانش و خردورزی ارائه و برخی ابزارهای مربوط به هر گروه معرفی شدهاند. این مقاله با کمک به شفافسازی مفهوم و نقش فنآوری در بخش بالادستی صنعت نفت میتواند زمینه را برای تصمیمگیری بهتر مدیران در حوزهی عملیات و سیاستگذاری فراهم آورد. همچنین میتوان از سطوح فنآوری معرفی شده در این مقاله به مثابه نقشهی راه و راهنمای عملی در مسیر ارتقاء توان دانشی و فنآورانهی شرکتها استفاده کرد.

برای دریافت اصل مقاله کلیک فرمایید.

رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

ضمن اینکه پیش از این نیز مقالاتی درباره انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز منتشر شده بود که یکی از مقالات از نویسنده وب سایت(محمد نوروزی) در پیوند زیر قابل دسترسی است.

بررسی چالش‌ انتقال فناوری در قراردادهای بالادستی نفت با تأکید بر قراردادهای بیع متقابل ایران

با توجه به اینکه یکی از نقاط تمرکز وب سایت مطالعات سیاستی نفت و گاز بحث انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز است اگر مقاله یا تک نگاشت یا نظری در این زمینه دارید جهت انتشار یا استفاده به وب سایت ارسال فرمایید. از لطف دوستان بسیار ممنونیم.

۲ نظر

  1. سيد مهديا مطهري

    با سلام. ضمن تشکر از قرار دادن این مطلب در سایت تخصصی مطالعات سیاستی نفت و گاز، لطفا در پاراگراف اول نام مولف اول را تصحیح فرمایید. ( سید مهدیا مطهری درست است). با تشکر

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*