خانه / قراردادهای نفت و گاز / قراردادهای IPC / نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی – هندی و مطهری

نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی – هندی و مطهری

یکی از اهداف اصلی طراحان قراردادهای IPC، در کنار ایجاد ارزشافزوده از طریق توسعه میادین نفت و گاز و جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری مرتبط با صنعت نفت به کشور است. با توجه به لزوم انطباق مفاهیم اصلی این الگو قراردادی با اصول اقتصاد مقاومتی، یکی از سوالات مطرح در سطح نخبگان، چگونگی لحاظ کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تهیه این قراردادهاست. این نوشتار به دنبال آن است تا به این سوال از جنبه نقش انتقال فناوری و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی در این نوع قراردادها بپردازد و با نگاهی به ماهیت و طبقهبندی فناوری در بالادستی، با استفاده از مفهوم حوزه هدف فناوری و سطحبندی آن، الگویی برای بهبود فرایند انتقال فناوری در قراردادهای IPC ارایه نماید.

در مقاله ای که توسط آقای سید صالح هندی و دکتر سید مهدیا مطهری در شماره ۱۳۵ نشریه اکتشاف و تولید منتشر شده است به این موضوع پرداخته شده است که در فایل زیر قابل دسترسی است.

داانلود مقاله نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی

لطفا نظرات تکمیلی خود را پیرامون این مقاله در بخش نظرات درج فرمایید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*