خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / کتاب نگاهی نو به فرآیند حکمرانی خوب در صنعت نفت

کتاب نگاهی نو به فرآیند حکمرانی خوب در صنعت نفت

کتاب نگاهی نو به فرآیند حکمرانی خوب در صنعت نفت توسط مجتبی کریمی زارچی و احمد اسدزاده ترجمه و گردآوری شده است و توسط پزوهشکده صنعت نفت به چاپ رسیده است. در مقدمه این کتاب آمده است: امروزه ارائه یک نظام و ساختار حاکمیتی برای شرکت های نفتی، بخ خصوص شرکت هایی که از یک درصد تا صد درصد دولتی اند و یا مناسباتی با دولت دارند و ملی تلقی می شوند، توصیه شده است. این موضوع در ادبیات اقتصاد و نفت با عنوان حکمرانی خوب شناخته می شود . در این کتاب تلاش شده با توجه به لزوم بهره مندی از ادبیات حکمرانی خوب در صنعت نفت و گاز، اصول، لوازم، اجرائیات و دیگر موضوعات مرتبط با این اصل کلیدی با ارائه مثال هایی شرح داده شوند.

این کتاب در دو فصل زیر منتشر شده است:

۱- الزامات حکمرانی مطلوب در بخش نفت

۲- تنظیم و دستیابی به اهداف در بخش نفت

بررسی چالش های ساختاری سیاستگذاری و حاکمیت در صنعت نفت ایران و نیز یافتن مدل مناسب حاکمیتی و حکمرانی مطلوب برگرفته از مدل های کنونی جهانی و مناسب با بافت ملی ایران اسلامی ضروری است. نویسندگان این کتاب معتقدند این کتاب، مرجعی اولیه برای بیان مفاهیم و لوازم اجرایی در حوزه حکمرانی در صنعت نفت است.

برای تهیه این کتاب می توانید با پژوهشگاه صنعت نفت ۰۲۱۴۸۲۵۲۰۴۸ و یا از طریق وب سایت این مجموعه اقدام نمایید.

وب سایت پژوهشگاه صنعت نفت

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*