خانه / اطلاع رسانی همایش ها / کنفرانس انرژي، محيط زيست و اقتصاد- بهار 94

کنفرانس انرژي، محيط زيست و اقتصاد- بهار 94

انجمن اقتصاد انرژي ايران با تکيه بر توان کارشناسي اعضاي پيوسته، حقوقي و وابسته خود هر ساله کنفرانس  انرژي ، محيط زيست و اقتصاد را برگزار مي نمايد. عنوان و محور موضوعي اين کنفرانس هرساله تغيير مي يابد.  عنوان اصلي کنفرانس در سال 1394 و محور هاي فرعي آن به شرح زير است

کنفرانس انرژي، محيط زيست و اقتصاد: ا.م.ا سال 1394 

فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران

مکان : تهران
زمان : بهار  1394 

دبير کنفرانس : دکتر محمد مزرعتي
محور هاي کنفرانس:
فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي بالا، ميان و پايين دستي
نقش صندوق توسعه ملي در توسعه صنعت نفت و انرژي
تعامل شرکت هاي ملي و بين المللي نفتي
انرژي هاي تجديد پذير
امنيت انرژي و سرمايه گذاري
رژيم هاي حقوقي
قراردادهاي نفتي
نقش وزارت نفت
تقش نهاد هاي قانون گذاري
قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي
اقتصاد و پتانسيل جذب سرمايه

The Main theme of 2015 conference:

Investment Potentials of Iranian Energy Sector

Topics:

Investment in Upstream,Midstream and downstream
Challenges and oportunities of energy sector
role of national Development Fund of Iran
ESCO: Challenges and opportunities
desision making and taking
financing energy sector
renewable energies
political obstacles
energy security
oil revenues
oil revenues
fiscal regimes
energy law
environment
economy

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*