خانه / آرشیو برچسب: انتظارات مشروع؛ تناسب؛ دولت میزبان؛ سلب مالکیت غیرمستقیم؛ قانون‌گذاری

آرشیو برچسب: انتظارات مشروع؛ تناسب؛ دولت میزبان؛ سلب مالکیت غیرمستقیم؛ قانون‌گذاری

تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی

معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال‌هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به‌نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف‌نظرهای موجود در رویۀ داوری ...

متن کامل »