خانه / آرشیو برچسب: رضا خیامیان

آرشیو برچسب: رضا خیامیان

درون زایی و برون نگری جهت ارتقای کیفیت کالا و تجهیزات نفتی- آقای رضا خیامیان

از آنجا که درون زایی و برون گرایی از جمله ویژگی های اقتصاد مقاومتی است. ارتقای کیفیت کالا و تجهیزات نفتی از جمله مقولات مطرح در اقتصاد مقاومتی است لذا به ارائه آقای خیامیان در همایش صنعت نفت دانش بنیان ...

متن کامل »