خانه / آرشیو برچسب: زهرا ستاری نسب

آرشیو برچسب: زهرا ستاری نسب

بازیابی سهم بازار نفت خام‌های صادراتی کشور از طریق عرضه نفت خام‌های فوق سنگین به بازار

در حال حاضر با توجه به رفع تحریمهای ظالمانه بین المللی علیه کشور بهویژه صنعت نفت ایران و مقابله با محدود شدن سهم بازار نفت خام های ایران، شرایط اقتصادی و سیاسی دشواری در حال سپری شدن است. لذا اتخاذ ...

متن کامل »