خانه / آرشیو برچسب: معرفی کتاب/امنیت انرژی

آرشیو برچسب: معرفی کتاب/امنیت انرژی

معرفی کتاب مرجع امنیت انرژی

امنیت انرژی از مهم ترین مباحثی است که دنیای سیاست را با دنیای اقتصاد و حقوق انرژی پیوند زده است. فقدان منبع مناسب در این زمینه در کشور، سبب شده است که پژوهشگران و حتی سیاستگذاران این حوزه نتوانند دانش ...

متن کامل »