خانه / آرشیو برچسب: هادی نیلفروشان

آرشیو برچسب: هادی نیلفروشان

مطلب میهمان: ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در سطح صنعت نفت و گاز

مطلبی که در ادامه می آید مقاله ای است که توسط آقایان صادق پیمان خواه و هادی نیلفروشان تالیف شده است. در این مقاله، نویسندگان کوشیده اند با توصیف و توضیح ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در صنعت نفت، چارچوبی در این ...

متن کامل »