خانه / بازیگران نفت و گاز / کشورهای نفتی / عراق / بررسی تطبيقی قراردادهای خدماتی عراق و قراردادهای مشارکت در توليد منطقه ی کردستان

بررسی تطبيقی قراردادهای خدماتی عراق و قراردادهای مشارکت در توليد منطقه ی کردستان

نوع قراردادها، یکی از مهم ترین موضوعات و مباحث مطرح در صنعت نفت و گاز بوده است و تلاش کشورها و دولت بر این بوده است که بهترین نوع قراردادی را که منافع آنها را حداکثری کنند انتخاب کنند.

در مقاله ای که توسط تالین منصوریان در شماره 114 نشریه اکتشاف و تولید نفت و گاز منتشر شده است نویسنده کوشیده است که به بررسی تطبیقی قراردادهای خدماتی عراق و مشارکتی کردستان عراق بپردازد. در چکیده این پژوهش آمده است:

عراق در سالهای اخير جهت توسعه ی ميادين نفت و گاز خود اقدام به انعقاد قراردادهای متعددی با شرکت های نفتی بين المللی کرده است. اين قراردادها در جنوب عراق از نوع خدماتی است؛ در حالی که در منطقه ی کردستان، ميادين در قالب قراردادهای مشارکت در توليد واگذار شده اند. اين امر نه تنها اختلافات زيادی بين دولت های عراق و کردستان به وجود آورده بلکه منجر به هجوم شرکت های نفتی بين المللی از ميادين جنوب عراق به ميادين منطقه ی کردستان شده است. اين شرکت ها از جمله شل، با اعلام نارضايتی از منافع و حاشيه ی سود قراردادهای خدماتی عراق، عمليات توسعه ی اين ميادين را با کندی ادامه می دهند. اين امر موجب شده دولت عراق برای جذاب سازی قراردادهای خدماتی سابق، تدابيری (از جمله حذف سهم مشارکت شرکت دولتی عراق در کنسرسيوم پيمانکار، حذف پاداش امضاء و … ) بيانديشد. اما اين اقدامات نيز مانع از حرکت سرمايه گذاران بين المللی به سمت قراردادهای مشارکت در توليد کردستان نشده است. دليل عمده ی اين امر از يک سو شرايط جذاب تر و منعطف تر قراردادها در منطقه ی کردستان نسبت به قراردادهای عراق و از سوی ديگر رژيم مالی اثربخش تر قراردادهای کردستان است.

برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک فرمایید.

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*