خانه / بازیگران نفت و گاز / کشورهای نفتی / آمریکا / تأثیر سیاست‌های انرژی آمریکا بر قیمت نفت‌خام

تأثیر سیاست‌های انرژی آمریکا بر قیمت نفت‌خام

امروزه نفت به‌عنوان یک کالای استراتژیک درصحنه بین‌المللی مطرح است. سهم قابل توجه نفت در درآمدهای کشور و تأثیر پذیری آن از سیاست‌های بازیگران اصلی بازار، سبب گردیده تا بررسی آثار سیاست‌های آنها بر قیمت نفت یکی از مهمترین حوزه‌های مطالعاتی انرژی باشد. شناخت سیاست‌های حوزه انرژی بازیگران مهم بازار نفت می‌تواند نقش بسزایی در خنثی نمودن اثرات نامطلوب سیاست‌های آنها بر کشور داشته باشد. هدف اصلی این مقاله، مطالعه تأثیر سیاست‌های دولت کنونی آمریکا، به عنوان بازیگر مؤثر بازار نفت، بر قیمت نفت خام شاخص، طی دوره زمانی ۲۰۱۸- ۲۰۱۷ می‌باشد. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی که در برگیرنده متغیرهای قیمت آتی نفت خام شاخص، نسبت تولید به مصرف نفت در آمریکا، شاخص دلار آمریکا، شاخص داو جونز و نسبت موجودی نفت آمریکا به خوراک پالایشگاه‌ها است، در نظر گرفته شد و با استفاده از رهیافت  GARCHبرآورد گردید. نتایج نشان می‌دهند تغییرات شاخص داوجونز تأثیرات قابل توجهی بر روی قیمت نفت‌خام داشته است. همچنین، افزایش تولید نفت آمریکا سبب کاهش قیمت نفت خام شاخص این کشور نسبت به سایر نفت خام‌های شاخص، نظیر بازار اروپا شده و در نهایت، نتایج حاکی از آن هستند که سیاست‌های ترامپ از طریق افزایش تولید نفت و بهبود شاخص داوجونز، سبب تثبیت قیمت نفت در محدوده مد نظر آمریکا گردیده است. سیاست‌های حوزه انرژی دولت ترامپ با توجه به رونق صنعت نفت و توسعه نفت شیل به طور عمده بخش عرضه نفت را متأثر نموده و از این طریق تأثیرگذاری بر عرضه نفت موجب جریان کاهش قیمت نفت در بازار ‌گردیده است.

Impact of US Energy Policy on Crude Oil Prices

این مقاله توسط آقایان سید عبدالله رضوی و مهدی صادقی شاهدانی در نشریه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی شماره ۱۶ منتشر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*