خانه / پتروشیمی / قیمتگذاری پتروشیمی / سرایت پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی( رویکرد VAR-BEKK-GARCH)

سرایت پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی( رویکرد VAR-BEKK-GARCH)

بررسی اثرات سرایت‌پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص‌های بازار سهام هر کشور اهمیت فراوانی در مطالعه کارایی بازار سهام، انتخاب سبد دارایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها دارد. با توجه به نقش کلیدی صنایع شیمیایی و زیر بخش‌های مختلف آن (نظیر شرکت‌های پتروشیمی در بورس اوارق بهادار تهران) در توسعه اقتصادی کشور، در این مطالعه سعی شده است سرایت‌پذیری نوسانات بازار جهانی نفت بر شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی مورد ارزیابی قرا گرفته و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه تلاطمات از بازار جهانی نفت به بورس اوراق بهادار تهران و برعکس از بورس اوراق بهادار تهران به بازار نفت منتقل می‌شود. بدین منظور با به‌کارگیری مدل VAR-GARCH در چارچوب مدل BEKK رابطه فوق با استفاده از داده‌های روزانه طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.
براساس نتایج حاصل از این تحقیق طی دوره زمانی مورد بررسی، تلاطمات قیمت نفت است که موجب تغییرات قیمت سهام صنایع شیمیایی می‌شود (اثر تقدم-تاخر). به عبارت دیگر، اثرات متقابل سرریز تلاطم قیمت جهانی نفت و سهام صنایع شیمیایی، تنها به‌صورت یک سویه (یک طرفه) و از بازار نفت به بازار سهام مشاهده می‌شود و عکس آن صادق نیست. براساس نتایج به دست آمده، تلاطمات قیمت نفت تأثیر مثبت بر قیمت سهام صنایع شیمیایی دارد.
Transmission of World Oil Price Volatility to Chemical Industry’ Stock Price Index

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*