خانه / حقوق نفت و گاز / داوری های نفتی / معیار‌های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو

معیار‌های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو

مصادره یکی از مباحث پیچیده حقوقی در دعاوی نفتی است. مقاله ای که توسط دکتر حمیدرضا علومی یزدی و آقای عرفان قاسم پور نوشته شده است به ابعاد این موضوع در دعوای نفتی پرونده الپاسو پرداخته است. در چکیده این مقاله آمده است:

مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه‌گذاران خارجی علیه دولت‌های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به‌خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می‌توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون‌گذاری‌های عمومی می‌توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به‌منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی‌شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان‌های داوری به‌کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی‌سازی استفاده از سرمایه‌گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه‌های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه‌گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی‌شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم‌اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می‌شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.

برای دریافت اصل مقاله در پیوند زیر کلیک کنید.

معیار‌های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*