خانه / آرشیو برچسب: انجمن علمی رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

آرشیو برچسب: انجمن علمی رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

میزگرد تخصصی بررسی علل کاهش قیمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد ایران

انجمن علمی دانشجویی رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز با همکاری هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کنند: میزگرد تخصصی شماره یک:  علل کاهش قیمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد ایران: چالش ها ...

متن کامل »