خانه / آرشیو برچسب: مشارکت‌در‌تولید؛ جوینت‌ونچر؛ بیع‌متقابل؛ مسیر بهینه تولید نفت؛ روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته؛ کشور میزبان؛ شرکت بین‌المللی نفتی

آرشیو برچسب: مشارکت‌در‌تولید؛ جوینت‌ونچر؛ بیع‌متقابل؛ مسیر بهینه تولید نفت؛ روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته؛ کشور میزبان؛ شرکت بین‌المللی نفتی

محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع‌متقابل

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می‌باشد که می‌توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن ...

متن کامل »