خانه / آرشیو برچسب: هاتف ستاری

آرشیو برچسب: هاتف ستاری

مطلب میهمان: ماهیت قراردادهای مشارکت در عوایدRSC و تفاوت آن با قراردادهای مشارکت در تولید PSC

قراردادهای RSC با توجه به نمونه های موجود زیر مجموعه ی قراردادهای خدمات قرار می گیرند؛بدین معنی که بر اساس قراردادهای فوق الذکر،شرکت بین المللی نفتی یا IOC به انجام عملیات نفتی با ریسک و هزینه خود اقدام می نماید ...

متن کامل »

بررسی حفاری افقی چاه های نفت و گاز در میادین مشترک بر اساس قواعد حقوق بین الملل عمومی.

در ابتدای اکتشاف نفت صرفا از حفاری عمودی استفاده می شد.به این بیان که حفاری چاه ها به صورت عمودی و در راستای یک خط مستقیم,توسط شرکت های بین المللی نفتی صورت میپذیرفت.اما در دهه ی اخیر و با توجه ...

متن کامل »

تعهد مربوط به اکتشاف اجباری در قراردادهای نفتی

به منظور اطمینان از سرعت و انجام برنامه اکتشاف به صورت کامل،قراردادهای نفتی بین المللی جدید، اغلب یک برنامه ی اجباری تحت عنوان حداقل تعهدات کاری را در هر میان دوره قراردادی تعریف می نمایند.این برنامه به دو صورت به ...

متن کامل »

تبیین قراردادهای joint venture یا مشارکت در سرمایه گذاری- هاتف ستاری

امروزه “جوینت ونچر” نهاد کاملاً شناخته شده ای در سطح بین المللی است که به مرور زمان توجه بیشتری نسبت به آن جلب خواهد شد. به دلیل اختلاف سطح پیشرفت های علمی، فنی و حقوقی ممالک مختلف، “جوینت ونچر” از ...

متن کامل »