خانه / آرشیو برچسب: کالبدشناسی نظام جهانی قیمتگذاری نفت خام

آرشیو برچسب: کالبدشناسی نظام جهانی قیمتگذاری نفت خام

معرفی کتاب کالبد شناسی نظام جهانی قیمت گذاری نفت خام

بخشی از مقدمه کتاب: در ارتباط با تحلیل قیمتی و نقش عوامل موثر بر شکل گیری قیمت نفت کتاب‌های مختلفی وجود دارد و در این زمینه، کتاب‌های بسیار مفیدی به زبان فارسی تالیف و ترجمه شده است. لیکن از نظر ...

متن کامل »