خانه / ایام

ایام

بسم الله الرحمن الرحیم

با نام تو آغاز می کنیم ای بزرگترین؛ با نام تو که هیچگاه تنهایمان نمیگذاری؛ خداوندا؛ سوگندت می دهیم به یاران خاصه ات، به برگزیدگان ارجمندت، به مقربین درگاهت، لحظه ای ما را به خود وامگذار خداوندا؛ تک تک لحظات ...

متن کامل »