انجمن علمی

سخنرانی علمی: بررسی مسئولیت حقوقی کشورهای همسایه در برداشت یکجانبه ذخایر مشترک نفت و گاز ایران

انجمن علمی دانشجویی قراردادهای نفت و گاز با همکاری هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می کند: سخنرانی علمی با موضوع:​ بررسی مسئولیت حقوقی کشورهای همسایه در برداشت یکجانبه ذخایر مشترک نفت و گاز ایران ...

متن کامل »

رونمایی از وب سایت انجمن قراردادهای نفت و گاز

وب سایت انجمن علمی دانشجویی قراردادهای بین المللی نفت و گاز رونمایی شد. به اطلاع دوستان و علاقمندان می رساند با توجه به راه اندازی اولین انجمن علمی- دانشجویی رشته قراردادهای بین المللی نفت و گاز در دانشگاه امام صادق ...

متن کامل »

جلسه عمومی هسته مطالعات انرژی و انجمن علمی قراردادها

به اطلاع اعضای هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام و اعضای انجمن علمی دانشجویی قراردادهای بین المللی نفت و گاز می رساند، اولین جلسه عمومی در روز سه شنبه به شرح زیر برگزار می شود: برنامه ...

متن کامل »

اطلاعیه راه اندازی اولین انجمن علمی- دانشجویی رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

به اطلاع می رساند. اولین انجمن علمی- دانشجویی رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز با اهداف و برنامه های مشخص که به زودی به اطلاع می رسد تاسیس شد. این انجمن که در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد ...

متن کامل »