خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / امنیت انرژی (برگه 2)

امنیت انرژی

گاز طبیعی و امنیت ملی (ایران- روسیه- قطر)

ارتباط سیاست و انرژی، همواره موضوعی مورد اتفاق اندیشمندان بوده است. جایگاه برجسته ایران، روسیه و قطر در حوزه گاز طبیعی سبب شده است که این سه کشور علی رغم ارتباطات و تعاملات سیاسی در برخی از موارد، دچار چالش ...

متن کامل »

امنیت انرژی و تحولات بازارهای آینده نفت و گاز

همواره امنیت انرژی یکی از مهم ترین و جنجالی ترین مباحثی بوده است که عرصه انرژی را با مباحث سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی نظامی پیوند داده است. صاحبنظران برجسته ای در این حوزه به اظهار نظر پرداخته اند. دکتر ...

متن کامل »