خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / نظام ملی نوآوری در نفت و گاز (برگه 2)

نظام ملی نوآوری در نفت و گاز

گزارشی درباره مدیریت منابع انسانی در پتروناس مالزی

بسیاری از متخصصان معتقدند بزرگترین و مهم ترین دارایی هر سازمانی، منابع انسانی آن است. شرکت های نفتی بزرگ، دارای نیروهای متخصص ارزشمندی هستند که بدون آنها امکان توسعه شرکتهایشان وجود نداشته است. با توجه به خیز بزرگ شرکت پتروناس ...

متن کامل »

توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران

در مقاله ای که توسط آقایان شادی زاده، فخریان و هاتفی به موضوع توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران پرداخته شده است. در چکیده این مقاله امده است: فرایندهای بهبود بهره‌وری۱ (IOR) به طور ...

متن کامل »

توسعه ظرفیت های بالادستی صنعت نفت از منظر نهادهای نظارتی

توسعه ظرفیت های بالادستی صنعت نفت، یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر کشور بوده است که از مناظر گوناگون مورد بررسی اندیشمندان قرار گرفته است. فارغ از نگاه های فناورانه به این موضوع، دیدگاه های اقتصادی، حقوقی، ...

متن کامل »

مطلب میهمان: به‌کاوی اولویت‌های فناورانة بالادستی صنعت نفت: تجربه‌های عربستان و ژاپن

شناسایی اولویت های فناورانه در صنعت نفت هر کشور، اهمیت فوق العاده ای دارد. در وضعیت امروز، با توسعه منابع نفتی غیرمتعارف (نفت های رستی) بر اهمیت این فناوری های افزوده شده است. مقاله زیر که در شماره زمستان 92 ...

متن کامل »