خانه / آرشیو برچسب: دولت یازدهم

آرشیو برچسب: دولت یازدهم

بررسی عملکرد دولت دوازدهم؛ در صنعت نفت و گاز

در چکیده این گزارش آمده: قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوانین ازجمله وظایف قوه مقننه است. یکی از مجراهایی که امر نظارت را محقق می سازد، ارزیابی عملکرد دوره ای سازمان ها و ارگان های دولتی است. در همین راستا ...

متن کامل »