خانه / آرشیو برچسب: منابع طبیعی مشترک، نفت، گاز، قرارداد یکپارچه سازی، عقد صلح، عقد نامعین

آرشیو برچسب: منابع طبیعی مشترک، نفت، گاز، قرارداد یکپارچه سازی، عقد صلح، عقد نامعین

قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز: مفهوم و ماهیت

بهره‌برداری از منابع زیرزمینی مشترک از قبیل نفت و گاز که دارای ویژگی سیال بودن هستند، از مسائل مهم امروز است. زیرا فقدان ضابطه برای بهره‌برداری از این منابع نه‌تنها موجب مصرف بی‌رویه از منبع و رقابت ناسالم میان مالکین ...

متن کامل »