خانه / آرشیو برچسب: بسیج دانشگاه صنعت نفت

آرشیو برچسب: بسیج دانشگاه صنعت نفت

مطلب میهمان: نقد قراردادهای جدید نفتی توسط بسیج دانشگاه صنعت نفت

مطلب زیر فارغ از قضاوت پیرامون محتوا به بحث نقد قراردادهای جدید نفتی می پردازد در معرفی این مطلب آمده است: در پروژه مورد مطالعه مدل جدید قراردادهای نفتی بعد از دریافت نظر صاحب نظران و با استفاده از منابع ...

متن کامل »