خانه / بازیگران نفت و گاز / شرکت های بین المللی نفتی

شرکت های بین المللی نفتی

معرفی کتاب اوپک در عصر نفت شیل

کتاب «اوپک در عصر نفت شیل» از تولیدات دپارتمان نفت و انرژی مرکز پژوهشی آرا، اثری است که از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است. تمرکز اصلی کتاب بر سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ به دلیل ورود نفت های غیر ...

متن کامل »

نقش شرکتهای E&P و GC در ارتقاء توانمندی داخلی -مهندس طبیب زاده

با توجه به مطرح شدن موضوع شرکت های اکتشاف و تولید (E&P)، و تفاوت آن ها با شرکت های GC، تبیین تفاوت این دو دسته، می تواند در مسیر فهم عمیق تر سازوکار راه اندازی آنها موثر باشد. در همین ...

متن کامل »

مقاله: بررسی تطبیقی اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۶: ارائه اصولی برای اساسنامه جدید

اساسنامه شرکت ملی نفت می‌تواند بسیاری از خط مشی های کلی را تعیین کند تاکنون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است که مخالفان و موافقانی داشته است. در مقاله ای که توسط دکتر علی ...

متن کامل »