خانه / آرشیو برچسب: جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران

آرشیو برچسب: جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران

اتخاذ تدابیر قهرآمیز اقتصادی به مثابه یکی از شیوه های مؤثر عملیات روانی راهبردی و ابزار مکمل برای تأثیرگذاری مطلوب تر آن قلمداد می شود. تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ با تحریم چندجانبه، چندوجهی و چندلایه علیه صنعت نفت ...

متن کامل »