خانه / آرشیو برچسب: دفتر مطالعات صنعت دانشگاه امام صادق

آرشیو برچسب: دفتر مطالعات صنعت دانشگاه امام صادق

فایل های جلسه سوم: قیمت گذاری نفت و عوامل موثر بر آن

جلسه سوم گروه مطالعاتی انرژی که با ارائه آقای محمد عظیم زاده از دانشجویان دکتری دوره اقتصاد تفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد به مبحث قیمتگذاری نفت و عوامل موثر بر آن اختصاص یافت. فایل های این جلسه ...

متن کامل »