خانه / آرشیو برچسب: take or pay

آرشیو برچسب: take or pay

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز

شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیش بینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز ...

متن کامل »