خانه / مسائل مالی نفت و گاز / بررسی روش های تأمین مالی پروژه ها و طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و ارائه ی راهکار بهینه (مطالعه ی موردی؛ شرکت نفت و گاز پارس)

بررسی روش های تأمین مالی پروژه ها و طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و ارائه ی راهکار بهینه (مطالعه ی موردی؛ شرکت نفت و گاز پارس)

در این پژوهش چگونگی روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و با هدف ارائه‌ی راهکار بهینه برای تأمین مالی آنها بررسی شده است. در این راستا با بهره‌گیری از ادبیات تحقیق پرسش‌نامه‌ای طراحی گردید و اعتبارسنجی سؤالات آن با استفاده از آزمایش‌ آماری آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به موضوع تحقیق، جامعه‌ای آماری از بین مدیران ارشد، میانی، عملیاتی، رؤسا و کارشناسان ارشد و کارشناسان متخصص شرکت‌های ملی نفت ایران و نفت و گاز پارس (آشنا با قراردادها و روش‌های تأمین مالی پروژه‌های نفتی و گازی) انتخاب گردید. نتایج این پژوهش در رتبه‌بندی گزینه‌های تأمین مالی از طریق نرم‌افزار تاپسیس مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بیانگر اینست که مشارکت در تولید برای تسریع در افزایش برداشت/میزان تولید از میادین مشترک اولویت دارد.

این مقاله در شماره ۱۵۰ نشریه اکتشاف و تولید نفت و گاز توسط تهمینه خلیلی ورنامخواستی، محبوب حامدی، تورج مشتری دوست، سیدحسن میری منتشر شده است.

ekteshaf.nioc.ir/article-۱-۲۱۷۲-fa

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*