خانه / مسائل مالی نفت و گاز / تحلیل بازار جهانی نفت با تاکید بر نقش نفت شیل: رویکرد پویایی سیستمی

تحلیل بازار جهانی نفت با تاکید بر نقش نفت شیل: رویکرد پویایی سیستمی

در این مقاله یک الگوی پویای سیستمی برای پیش‌بینی اثرات تولید نفت شیل بر عرضه و تقاضای نفت، طراحی و اجرا و تعامل میان تقاضای نفت، عرضه نفت اوپک و غیر اوپک، عرضه نفت از منابع شیل، قیمت نفت، رشد ‏اقتصاد جهانی، توسعه ذخایر جدید نفت و انرژی‌های جایگزین نفت مورد توجه قرارگرفته است. فرض شده است اوپک به‌صورت انفعالی عمل کرده و کسری تقاضای بازار را پوشش می‏دهد و سایر تولیدکنندگان نفت به‌صورت رقابتی رفتار می‏کنند. تولید نفت شیل با توجه به سود بلندمدت و حجم ذخایر نفت شیل طراحی شده است. قیمت نفت تابعی غیرخطی از ظرفیت مازاد تولید اوپک تعیین شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که تقاضای نفت به ۱۱۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد متوسط ۴/۱درصد افزایش خواهد یافت. عرضه نفت توسط کشورهای غیر اوپک، با رشد متوسط ۹/۰ درصد در سال به ۶۴ میلیون و عرضه نفت شیل با رشد متوسط ۱۰درصد سالانه به ۱۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. عرضه نفت اوپک در حدود ۳۴ میلیون بشکه در روز ثابت خواهد بود و قیمت نفت با رفتاری نوسانی بین ۲۰ تا ۱۳۰ دلار در نوسان خواهد بود.

Future of the World Oil Market with an Expanding Role of Shale Oil: A System Dynamics Approach

مرتضی ترابی*۱، داود منظور۲
۱- دانشگاه امام صادق ع ، torabimorteza@gmail.com
۲- دانشگاه امام صادق ع

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*