خانه / بازیگران نفت و گاز / کشورهای نفتی / عربستان سعودی / اولویت های راهبردی و برنامه فناوری نفت و گاز عربستان سعودی

اولویت های راهبردی و برنامه فناوری نفت و گاز عربستان سعودی

عربستان سعودی، طی یک برنامه راهبردی به منظور هدایت پژوهش و توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز این کشور تا سال 2025، مطالعات گسترده ای انجام داده است. استفاده از اندیشمندان، پژوهشگران و متخصصان مختلف از داخل این کشور و برخی از مشاوران خارجی سبب شده است که این برنامه با قوت نسبی انجام گیرد. گزارشی ار فرآیند و نتایج این مطالعات که علاوه بر تشریح وضعیت به تحلیل سوات از وضعیت صنعت نفت و گاز این کشور به ویژه در حوزه فناوری ارائه شده است.

دریافت گزارش

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*