خانه / مسائل مالی نفت و گاز / سرمايه گذاري در نفت / بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف

بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف

مقوله ارتباط قیمت نفت و سرمایه گذاری در این صنعت، همواره از مباحث چالشی در این زمینه بوده است. در چکیده مقاله ای که به تازگی توسط آقای عبدالصمد رحمتی ارائه شده است آمده است: تاکنون مطالب بسیاری در خصوص اثرگذاری تغییرات قیمت نفتخام بر اقتصاد و سیاست جهان نگاشته شده اند که پیامدهای تحولات بازار نفتخام را بر صنعت حفاری بررسی کرده اند. هدف این مقاله بررسی و مطالعهی اثرگذاری نوسانات بازار نفتخام بر ابعاد صنعت حفاری بهویژه حفاری دریایی است. در این بررسی دادههای قیمت نفت وست تگزاس (West Texas Intermediate)WTI که یکی از شاخصهای اصلی و جهانی قیمت بازار نفتخام است و همچنین از اطلاعات و گزارشهای سالانه و بلندمدت منابع مختلف در تطابق با بهای نفتخام طی سالهای ۲۰۱۶-۱۹۴۶ بهکار رفته است. روش استفاده شده بهکارگیری ترکیبی از دادههای سالهای گذشته و حال حاضر از انواع منابع در دسترس بوده است. در این بررسی مشخص میشود که بر اساس آمار و ارقام تحلیل شده، فعالیت حفاری و قیمت نفتخام کاملاً به یکدیگر وابستهاند؛ بهگونهای که این ارتباط در رشد ساخت و ساز دستگاههای حفاری جدید، افزایش هزینههای سرمایهای و همچنین کمبود نیروی کار ماهر کاملاً مشهود است.

اصل مقاله را از پیوند زیر دریافت فرمایید.

دریافت اصل مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*