خانه / مسائل مالی نفت و گاز / سرمايه گذاري در نفت / تجزیه و تحلیل بازده انرژی سرمایه گذاری در فعالیت‌های نفت و گاز اقتصاد ایران

تجزیه و تحلیل بازده انرژی سرمایه گذاری در فعالیت‌های نفت و گاز اقتصاد ایران

این مقاله به بررسی روند بازده انرژی در فعالیت‌های نفت و گاز در ایران و پیش‌بینی روند آینده این شاخص پرداخته است. در این راستا با استفاده از دو مدل‌ تولید ونگ و هابرت به پیش‌بینی روند تولید نفت و گاز و مقایسه قدرت پیش‌بینی دو مدل پرداخته شده است. از بررسی روند گذشته بازده انرژی سرمایه‌گذاری استاندارد بدین نتیجه دست یافته‌ایم که حداقل میزان این شاخص طی دوره ۱۳۶۸-۱۳۸۶ مربوط به سال۱۳۸۱ و معادل با ۹/۴ بوده و حداکثر میزان این شاخص در سال ۱۳۸۶ معادل با ۲/۶۰ می‌باشد. نتایج پیش‌بینی نشان می دهد بر پایه مدل هابرت تحت سناریو میانگین در سال ۱۴۴۶ با میزان ۱۷/۱۰۷۰ میلیون تن به اوج تولید نفت‌خام و گاز طبیعی خواهیم رسید،اگرچه اوج تولید نفت‌خام و گاز طبیعی با استفاده از مدل پیش‌بینی تولید ونگ در سال ۱۴۶۶معادل با ۸۲/۱۱۲۲ میلیون تن می‌باشد. مقایسه قدرت پیش‌بینی دو مدل تولید هابرت و ونگ نشان می‌دهد که مدل ونگ دارای قدرت پیش‌بینی بهتری نسبت به مدل هابرت است.

این مقاله در شماره ۵۴ نشریه مطالعات اقتصاد انرژی توسط ابراهیم حیدری و فاطمه لشنی منتشر شده است.

Energy Return on Investment (EROI) Analysis of Oil and Gas Activities in Iran Economy

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*