خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / مروری بر ادبیات انتقال فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ لوازم و پیش نیازها

مروری بر ادبیات انتقال فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ لوازم و پیش نیازها

بیش از ده سال از زمان تدوین سند چشمانداز بیست ساله میگذرد. در این سند و سند مرتبط با چشمانداز در بخش نفت و گاز، از لحاظ فنآوری تصویر مطلوب آیندهی صنعت نفت و گاز قرارگرفتن در جایگاه اول دیده شده که برای دستیابی به  این  جایگاه اطلاع از فرآیندها و مدلهای انتقال فنآوری لازم و ضروری است. در مدلهای انتقال فنآوری، مرحلهی اول تعیین نیازهای آنست که باید بهشیوهی علمی استخراج و تعیین شود. راه تعیین این نیازها و اولویتها تدوین استراتژی توسعهی فنآوری است. در این مقاله ضمن مرور ادبیات انتقال فنآوری و تعاریف، اولین بخش انتقال فنآوری و پیشنیازهای آن بررسی شده و نکاتی در این باره شرح داده خواهد شد.

دریافت مقاله- مجتبی کریمی

این مقاله در شماره ۱۴۴ نشریه اکتشاف و تولید نفت و گاز منتشر شده است. از نویسنده مقاله آقای دکتر مجتبی کریمی تشکر میکنیم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*