خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / امنیت انرژی / ثر بازگشت تحریم‌های ثانویۀ آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

ثر بازگشت تحریم‌های ثانویۀ آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

بازگشت تحریم­های ثانویۀ آمریکا در هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت­های سرمایه­گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم­هایی که هدف آن، افراد و شرکت­های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همۀ کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می­دهد. مقالۀ پیش رو بر آن است تا با مطالعۀ تطبیقی تحریم­های اقتصادی اِعمال­شده در فاصلۀ سال­های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم­های ثانویۀ اِعمال­شده از هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوبارۀ تحریم­های ثانویۀ آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائۀ راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم­های ثانویۀ اقتصادی جدید بپردازد.

سید محمد حسن رضوی  ۱؛ فاطمه زین‌الدینی۲
۱استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲دانشجوی دکترای حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه مونترال، کانادا
Daryaft

نشریه مطالعات حقوق انرژی- بهار و تابستان ۱۳۹۷

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*