خانه / نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران / شناسائی قابلیت‌های پویا برای تدوین و اجرای استراتژی پرتفولیو: مطالعه‌موردی یک هلدینگ پایین‌دستی نفت‌وگاز

شناسائی قابلیت‌های پویا برای تدوین و اجرای استراتژی پرتفولیو: مطالعه‌موردی یک هلدینگ پایین‌دستی نفت‌وگاز

درمحیط کسبوکار ناپایدار کنونی لازم است تا استراتژی سازمان در موقعیت‌های مناسب تغییر کند تا سازمان‌ها بتوانند خود را با شرایط جدید منطبق سازند. برای مواجهه با این تغییرات، سازمان نیازمند قابلیت­هایی به نام قابلیت‌های پویا میباشد. در سازمانهای چند کسبوکاره، استراتژیهای پرتفولیو برای مدیریت استراتژیک کسبوکارهای متنوعی که سازمان از طریق آن‌ها به مشتریان خود خدمترسانی می­کند، تدوین، اجرا و کنترل میشوند. با توجه به ضرورت پویایی استراتژیهای پرتفولیو، هدف اصلی این مطالعه شناسائی قابلیت‌های پویا برای تدوین و اجرای استراتژی پرتفولیو در بخش پایین‌دستی نفت‌وگاز  ایران می‌باشد.برای این منظور با استراتژی مطالعه موردی به بررسی یکی از هلدینگهای پتروشیمیایی ایران پرداخته میشود. ابزار گرداوری داده مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک سازمان بوده است.از مهم‌ترین قابلیت‌های پویای مدیریت پرتفولیو می‌توان به مدیریت تعهدات اجتماعی، مدیریت مسائل زیست‌محیطی، مشارکت با سازمان‌های برتر پتروشمیائی دنیا، توسعه و تکامل زنجیره‌ارزش و مدیریت اکوسیستم تجاری پایین‌دستی اشاره کرد.
 link
واژه‌های کلیدی: قابلیت‌های پویا، استراتژی پرتفولیو، بخش پایین‌دستی نفت‌وگاز

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*