قانون نفت نروژ- ۱۹۹۶

مرور قانون نفت کشور نروژ به عنوان یک کشور خاص در صنعت نفت و گاز، قابل توجه است. این قانون را می توانید در پیوند زیر دریافت فرمایید.

دانلود: قانون نفت نروژ

محورها و کلیات این گزارش به صورت زیر است:

Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities

Last amended by Act 24 June 2011 No 38.  Last translated May 4th 2015.

CONTENTS

 

Chapter 1
Introductory provisions

Chapter 2
Exploration licence

Chapter 3
Production licence etc.

Chapter 4
Production etc. of petroleum

Chapter 5
Cessation of petroleum activities

Chapter 6
Registration and mortgaging

Chapter 7
Liability for pollution damage

Chapter 8
Special rules relating to compensation to Norwegian fishermen

Chapter 9
Special requirements to safety

Chapter 10
General provisions

Chapter 11
Management of the state direct financial interest

Chapter 12
Entry into force and amendment of laws

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*