خانه / اطلاع رسانی همایش ها / همایش مدیریت انرژی- آذر ۱۳۹۴

همایش مدیریت انرژی- آذر ۱۳۹۴

همایش مدیریت انرژی در آذرماه ۱۳۹۴ برگزار می شود.

وب سایت این همایش:  همایش مدیریت انرژی

محورهای این همایش به صورت زیر معرفی شده است.

هر آنچه به مقوله انرژی (فسیلی و غیر فسیلی / فنی، اقتصادی، سیاسی / … ) و محیط زیست مربوط میشود را میتوان در زمره محورهای همایش و مقاله قابل پذیرش جهت داوری به حساب آورد.

۱- جایگاه آتی مدیریت انرژی در منطقه و کشور

» مطالعه و تحلیل آماری تاثیر مدیریت انرژی بر مصرف انرژی

» روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمانها و نقش آن

» نقش فن آوریهای نوین و مدیریت انرژی

» مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار

» نقش سیاستهای مالی و حمایتی دولت در اجرای صحیح مدیریت انرژی

» رابطه مدیریت انرژی و ممیزی انرژی

» تاثیر مدیریت انرژی بر اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی

» روش های مدیریت انرژی در سیستم انرژی (تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف انرژی)

» حجم سرمایه‌گذاری لازم جهت استفاده از سیستم مدیریت انرژی

» نقش شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) در مدیریت انرژی

۲- راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و انرژی

» نقش فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی در بهینه سازی مصرف انرژی

» راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز

۳- برنامه‌ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای انرژی درافق ۲۰ ساله

» ترکیب بهینه حامل‌های انرژی در سبد عرضه و تقاضا

» سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

» راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی

» استانداردها و معیارهای عرضه و تقاضای انرژی

» تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

» مدیریت انرژی و مسائل زیست‌محیطی عرضه و تقاضای انرژی و مسئله تغییر اقلیم

» بهترین نمونه‌های (Best Practices) اجرای مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در بخشهای مختلف

۴- ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی در صنایع نفت و انرژی

۵- راهکارهای اجرائی – عملیاتی مدیریت مواد و انرژی

» لزوم مدیریت مواد و انرژی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*