خانه / اطلاع رسانی همایش ها / همایش مطالعات سیاستی نفت و گاز

همایش مطالعات سیاستی نفت و گاز

اهداف همایش:
– توسعه مفاهیم مطالعات سیاستی در حوزه نفت و گاز
– شبکه سازی و ایجاد حلقه های تخصصی پیرامون سیاستگذاری در حوزه نفت و گاز
– مساله شناسی و موضوع یابی جهت ترویج مطالعات تخصصی سیاستی در حوزه نفت و گاز
– و …

محورهای کلی همایش (فراخوان مقالات):
– مباحث حقوقی موثر در سیاستگذاری نفت و گاز
– مباحث اقتصادی موثر در سیاستگذاری نفت و گاز
– مباحث فنی موثر در سیاستگذاری نفت و گاز
– مباحث مدیریتی موثر در سیاستگذاری نفت و گاز
– مباحث فرهنگی- اجتماعی موثر در سیاستگذاری نفت و گاز

موضوعات پیشنهادی همایش:
۱- الزامات راه اندازی وزارت انرژی
۲- جایگاه وزارت خارجه در دیپلماسی های نفتی
۳- آسیب شناسی حضور ایران در اوپک، الزامات حضور یا ضرورت خروج
۴- راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نفت
۵- اولویت های صنعت نفت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
۶- ضرورت و امکان سنجی تاسیس نهاد معتبر آمارها و اطلاعات نفت و گاز کشور
۷- تعیین سطح بهینه با توجه به ابعاد فنی تولید صیانتی، احتمال کشف و یا توسعه میادین جدید
۸- بررسی ابعاد سیاسی صادرات نفت خام جهت حفظ موقعیت ایران در اوپک
۹- آسیب شناسی تزریق گاز در مخازن نفتی و اثر آن در تولید صیانتی
۱۰- آسیب شناسی تولید گاز و جایگاه های مصرف آن
۱۱- مفهوم پردازی و مبانی حکمرانی در صنعت نفت
۱۲- مجمع کشورهای صادرکننده گاز و جایگاه ایران
۱۳- آسیب شناسی محرمانگی قراردادهای نفتی و راهکارهای پیشنهادی
۱۴- توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز
۱۵- مسائل زیست محیطی در صنعت نفت و گاز
۱۶- آموزش نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز کشور
۱۷- اشتغال در صنعت نفت و گاز: وضعیت پیشین و آینده پیش رو
۱۸- امنیت انرژی با تاکید بر نفت و گاز
۱۹- توسعه شرکت های داخلی توانمند در صنعت نفت و گاز
۲۰- چگونگی ایجاد شرکت های بین المللی نفتی ایرانی
۲۱- بورس نفت و گاز: ضرورت ها و چالش ها
۲۲- آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی در کشورهای میزبان
۲۳- قیمتگذاری در نفت و گاز: راهکارهای سیاسی و عوامل بنیادین
۲۴- امکان سنجی جایگزین شدن سایر ارزها در معاملات نفتی
۲۵- الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) و مزیت های نسبی ایران در بخش نفت و گاز
۲۶- بررسی علل ناکارآمدی شورای عالی انرژی در کشور
۲۷- آسیب شناسی قیمت گذاری و سوبسید حاملهای انرژی در ایران
۲۸- عدالت بین نسلی در نفت و گاز
۲۹- مالکیت منابع طبیعی و انفال : مکانیسم های توزیع درآمدهای حاصل از انفال به اقتصادهای ملی
۳۰- شایستگی های آستانه برای ورود شرکت های خصوصی به قراردادهای نفتی در ایران
۳۱- حقوق مالکیت و جایگاه آن در توسعه فناوری در صنعت نفت
۳۲- تاثیر «قرارداد» در سیاستگذاری نفت و گاز
۳۳- جایگاه سیاستگذاری نظام مالیاتی در قراردادهای نفتی
۳۴- ابزارهای رگولاتوری و مقررات گذاری در صنعت نفت و گاز
۳۵- حکمرانی پنهان شرکت ها و موسسات بین المللی نفتی در سیاستگذاری صنعت نفت
۳۶- تاثیر پیمان های جهانی (نظیر کیوتو) در سیاستگذاری صنعت نفت
۳۷- جایگاه نظام بیمه در صنعت نفت و چالش های سیاستگذارانه آن
۳۸- ابعاد حقوق دریاها و مسائل سیاستگذارانه آن در صنعت نفت
۳۹- تولید نفت رستی و کاهش هزینه تولید آن توسط امریکا
۴۰- جایگاه وزارت خارجه در دیپلماسی انرژی و نفتی و امنیت انرژی
۴۱- مسائل حقوقی میادین مشترک نفت و گاز
۴۲- مسائل اقتصادی میادین مشترک نفت و گاز
۴۳- بررسی ابعاد فنی میادین مشترک نفت و گاز
۴۴- بررسی ابعاد سیاسی- امنیتی میادین مشترک نفت و گاز

اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش:
دبیر علمی همایش: دکتر نعمتی / دکتر سلیمانی
دبیر اجرایی همایش: محمد نوروزی
اعضای کمیته علمی:
 دکتر مهدی صادقی شاهدانی
 دکتر محمد مهدی عسکری
 دکتر مقصود ایمانی
 دکتر علی طاهری فرد
 دکتر محمد نعمتی
 دکتر محمدرضا شکوهی

زمان و مکان پیشنهادی همایش:
خرداد ۱۳۹۵ در دانشگاه امام صادق علیه السلام به صورت یک روزه

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سازوکار دریافت مقاله:
از طریق وب سایت انجمن علمی دانشجویی رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز به نشانی ogca.isu.ac.ir و پاسخگویی با ایمیل: md.noruzi@gmail.com

شیوه انتشار مقالات:
مقالات پس از ارزیابی در نشریه علمی- تخصصی انجمن با عنوان «مطالعات سیاستی نفت و گاز» و یا در قالب کتاب همایش منتشر خواهد شد.

مراجعه به وب سایت همایش:

وب سایت همایش مطالعات سیاستی نفت و گاز

Poster Hamayesh

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*