خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / آینده پژوهی انرژی / بررسي تطبيقي پيش بيني هاي چشم انداز جهاني انرژي

بررسي تطبيقي پيش بيني هاي چشم انداز جهاني انرژي

پيش بيني هاي انجام شده از دورنماي جهاني انرژي درافق هاي زماني مختلف (2035، 2040 و 2050) حاكي از آن است كه تقاضاي انرژي اوليه افزايش خواهد يافت و سوخت هاي فسيلي شامل نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ، عليرغم كاهش سهم شان در تركيب جهاني انرژي، همچنان سهم غالب را در تقاضاي انرژي اوليه خواهندداشت. براساس برخي از اين پيش بيني ها، مصرف انرژي طي 30 سال آينده بيش از 50 درصد افزايش خواهد يافت كه عمده اين رشد متعلق به كشورهاي غير عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه(OECD) است. در بخش عرضه، سريع ترين رشد متعلق به گاز طبيعي و انرژي هاي تجديدپذير خواهد بود. شوراي جهاني انرژي براساس سه هدف عدالت انرژي، سازگاري زيست محيطي انرژي و امنيت انرژي، اقدام به طراحي دو سناريوي جاز و سمفوني براي دورنماي 2050 انرژي جهان نموده است. سناريوي جاز بر عدالت انرژي با اولويت دسترسي آسان و ارزان همگاني به انرژي از طريق رشد اقتصادي و سناريوي سمفوني بر سازگاري انرژي و محيط زيست با محوريت سياست ها و اقدامات هماهنگ بين المللي استوار است. افزايش مصرف انرژي در سناريوي جاز بيش از سناريوي سمفوني خواهد بود. به علاوه، رشد انرژي هاي تجديدپذير در سناريوي سمفوني حدود دو برابر سناريوي جاز برآورده شده است.

این مقاله توسط آقایان دکتر منظور و آقای کهن هوش نژاد(از دانشجویان دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق علیه السلام) در فصلنامه انرژی ایران منتشر شده است.

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*