خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / نگاهی به آینده صنعت جهانی انرژی در افق ۲۰۶۰

نگاهی به آینده صنعت جهانی انرژی در افق ۲۰۶۰

صنعت جهانی انرژی در افق ۲۰۶۰ با رشد کمتر (اشتغال ناشی از کاهش جمعیت)، پیشرفت رادیکال فن‌آوری‌های جدید و چالش‌های زیست‌محیطی شدیدتر مواجه است. بسته به اینکه جهان چگونه از طریق مکانیسم‌های سیاستی و بازاری با رشد اقتصادی، بهره‌وری و چالش اقلیمی مواجه شود چنین روندهایی می‌تواند منجر به آینده‌های محتمل متفاوتی شود. جاز، سمفونی و راک به‌عنوان سناریوهای شورای جهانی انرژی (۱WEC) برای ترسیم آینده‌ی صنعت جهانی انرژی هستند. نتیجه‌ی‌ سناریوی جاز در سال ۲۰۶۰، جهانی با مجموعه‌ای از سیستم‌های انرژی تاب‌آور و کم‌کربن‌تر است. در سناریوی سمفونی تا سال ۲۰۶۰ جهان به هماهنگی رسیده و به‌سمت سیستم انرژی تاب‌آور، یکپارچه، جهانی و کم‌کربن رفته است. نتیجه‌ی سناریوی راک در سال ۲۰۶۰، جهانی از هم‌گسیخته، با مجموعه‌ی‌ متنوعی از پیامدهای انرژی و اقتصادی است. مکانیسم‌های سیاستی متمایز و روندهای رشد اقتصادی در جاز، سمفونی و راک به تنوع گسترده‌ای در ترکیب منابع مورد استفاده برای برآوردن تقاضای انرژی منجر می‌شود.

مشخصات مقاله:

کهن هوش نژاد روح اله. نگاهی به آینده ی صنعت جهانی انرژی در افق ۲۰۶۰. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. ۱۳۹۷; ۱۳۹۷ (۱۵۴) :۲۳-۳۰

Article

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*