خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / نگاهی به حوزه های مهم در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید

نگاهی به حوزه های مهم در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید

از جمله اهداف مهم قید شده در اسناد بالادستی کشور در بخش نفت و گاز، مدیریت بهینه مخازن با رویکرد صیانتی و بهبود بازیافت است. از این رو توجه ویژه به بخش توسعه و تولید نفت و گاز و بازتعریف زنجیره ارزش “اکتشاف و تولید” (یا زنجیره ارزش بالادستی) لازم و ضروری است. در این مقاله برخی از فعالیتهای اصلی زنجیره ارزش بالادستی براساس مدل PCF  از استاندارد APQC و با تمرکز به بخش محوری “توسعه میادین” تشریح میشود. این مقاله قصد دارد تا با بهرهگیری از جدیدترین استانداردهای کلاسهبندی فرآیندها بر پایه مدل مرکز بهرهوری و کیفیت آمریکا (APQC) که در سال ۲۰۱۶ بروز شده است به تشریح برخی ازحوزه های مهم و حیاتی زنجیره ارزش بالادستی بپردازد. این زنجیره ارزش به دو بخش فرایندهای عملیاتی- فنی و خدمات پشتیبانی و مدیریتی­ تقسیم میشود. زنجیره ارزش تعریف شده شامل ۱۳ بخش است که سهم بخش عملیاتی۶ زیر بخش و سهم بخش مدیریتی-پشتیبانی، ۷ زیر بخش است.

این مقاله در شماره ۱۵۱ نشریه اکتشاف و تولید از دکتر مجتبی کریمی منتشر شده است.

value chain

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*