خانه / حقوق نفت و گاز / بیمه های نفتی / چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه در بخش بالادستی صنعت نفت ایران

چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه در بخش بالادستی صنعت نفت ایران

کلیه طرحهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جزو سرمایه و دارائیهای کشور محسوب میشوند که سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی را فراهم میکنند و تبدیل به دیگر اشکال سرمایهگذاریهای صنعتی و غیرصنعتی میشوند. به علت ریسکپذیری بالای پروژههای این صنعت، اهمیت وجود نظام بیمه و پوششهای بیمهای در این صنعت اهمیت ویژهای دارد. هدف این مطالعه پاسخگویی به چالشها و اهمیت ورود کشور به بازار بیمههای صنایع بالادستی نفت و گاز است. چرا که یافتههای مطالعه نشان میدهد که وجود ضعف دانش فنی در کمی کردن ریسک، عدم توسعه همزمان صنعت بیمه و صنعت نفت، عدم وجود جایگاه دقیق ریسک و مدیریت ریسک در صنعت نفت، توان مالی پایین شرکتهای بیمه داخلی و در نهایت عدم کاهش برخی ریسکها توسط شرکت ملی نفت، منتج به مغفول ماندن افزایش تعامل میان صنایع بیمه و نفت و گاز شده است.  البته پر واضح است که توجه به توسعه بیمههای نفت و گاز برای کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار مهم است.

Article

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*