خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / جایگاه فناوری بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه

جایگاه فناوری بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه

سودای توسعه در سالهای پیش و پس از انقلاب اسلامی وجهه همت بسیاری از بزرگان اجرایی و اندیشمندان اقتصادی این سرزمین بوده است. چشمانداز ۱۴۰۴ بهعنوان میثاق ملی ایرانیان، آینده مطلوب کشور و گامهای اولیه ایرانیان در مسیر توسعه را در این افق ترسیم میکند. در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی و اهداف بلندمدت مندرج در چشمانداز، کشورهای مختلف، اقدام به تدوین برنامههای توسعه میانمدت (سه تا پنجساله) میکنند. این برنامهها در ایران با عنوان برنامههای پنجساله توسعه شناخته میشوند که بر بخشهای مختلف اقتصادی و غیراقتصادی تأثیرگذار است و به آنها جهت میبخشد. در برنامهریزیهای پنجساله توسعه تلاش بر این است که با استفاده از روش سیستماتیک، موفقیت در دستیابی به اهداف چشمانداز تضمین شود. اهمیت بخش بالادستی صنعت نفت در اقتصاد ایران بر صاحبنظران پوشیده نیست. در این مقاله، با در نظر گرفتن اهمیت فناوری در بهبود کلیه فعالیتهای بخش بالادستی، به بررسی موارد قانونی این بخش در برنامههای پنجساله پیشین کشور میپردازیم.

این مقاله توسط آقای سجاد خلیلی در شماره ۱۴۱ نشریه اکتشاف و تولید منتشر شده است.

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*