خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / طرح توسعه یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فن آورانه – مجتبی کریمی

طرح توسعه یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فن آورانه – مجتبی کریمی

همواره استخراج و تولید صیانتی و حداکثری نفت و گاز که در دههی اخیر نیازمند فنآورییهای پیشرفته است از اهداف اصلی در صنعت بالادستی نفت بوده است. با توجه به منابع محدود باید با تدوین اولویتهای راهبردی در حوزهی فنآوری در جهت توسعهی صنعت نفت بهترین استفاده از این منابع حاصل شود. استفاده از راهبردهای فنآوری و همچنین فنآوریهای نوین در طرح توسعهی میادین نقش و اهمیت ویژهای دارد. بهعبارت بهتر زمانی میتوان به اهداف کلان تولید حداکثری با رویکرد صیانتی از مخزن دست یافت که مدل توسعه بر مبنای راهبردی فنآورانه تهیه و تدوین گردد. در این مقاله اهمیت راهبردهای فنآورانه در دو بخش بررسی خواهد شد. در بخش اول اهداف، چالشها و راهبردهای فنآوری در نگاه کلان بخش بالادستی صنعت نفت بررسی شده و در بخش دوم چالشها و راهبردهای فنآورانهی مربوط به توسعهی یک میدان نفتی استخراج و پیشنهاد شده است.

دریافت اصل مقاله- طرح توسعه یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فناورانه

tarh-tosee-meydan

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*