خانه / نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران / بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در شرکت ملی گاز ایران

بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در شرکت ملی گاز ایران

یکی از مؤلفه ‏های اثرگذار بر موفقیت قرارداد‏های مشارکت عمومی خصوصی، جایگاه سیاست‏گذاران و نظارت بر اجرای معیارهایی است که بخش خصوصی طرف مشارکت، موظف به رعایت آنها می‏باشد. به عبارت دیگر یک عنصر کلیدی در استفاده از امکانات بخش خصوصی، تعریف معیارهای فعالیت و نظارت دقیق بر اجرای آنها است. این تحقیق می‏کوشد تا ضمن بررسی مبانی و اصول نظارت، عوامل مؤثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی را شناسایی نماید. در این راستا، در ابتدا هدف و روش و قلمرو تحقیق عنوان گردیده و سپس مفهوم نظارت و کنترل بهینه مورد واکاوی قرار می‏گیرد. در ادامه نقش دولت یا مؤسسه عمومی در قراردادهای ساخت، بهره‏برداری و انتقال بررسی می‏گردد. در بخش بعدی، مدیریت قرارداد و چگونگی نظارت در مشارکت عمومی خصوصی مورد تحلیل قرار می‏گیرد. پس از تبیین جامعه آماری، نمونه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری، به روش‏های تجزیه و تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیات پرداخته می‏شود. نتایج تجزیه و تحلیل داده‏های کمی و آزمون‌های مورد استفاده، بخش‏های بعدی این تحقیق به‏شمار می‏آیند. در ادامه فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحلیلی عنوان می‏گردد. تعیین عوامل مؤثر در نظارت دولت و پیشنهادهایی جهت بهبود این امر در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، از دستاوردهای این تحقیق می‏باشد.

https://iiesj.ir/browse.php?a_id=1130&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*