خانه / اقتصاد سیاسی نفت / تحریم نفتی / جايگاه عمليات رواني در فرآيند تحريم نفتي جمهوري اسلامي ايران

جايگاه عمليات رواني در فرآيند تحريم نفتي جمهوري اسلامي ايران

تحریم نفتی ایران را می توان نقطه عطفی جدی در اقتصاد ایران تلقی کرد. ارزیابی ها و تحلیل های گوناگونی از این تحریم ها، علل و نتایج آن صورت گرفته است. آقای مخلص الائمه در مقاله ای به جایگاه عملیات روانی در تحریم های نفتی ایران پرداخته است. در چکیده این مقاله آمده است:

اتخاذ تدابیر قهرآمیز اقتصادی به مثابه یکی از شیوه های مؤثر عملیات روانی راهبردی و ابزار مکمل برای تأثیرگذاری مطلوب تر آن قلمداد می شود. تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ با تحریم چندجانبه، چندوجهی و چندلایه علیه صنعت نفت ایران وارد فازی جدید شد. لیکن علیرغم حساسیت نوسانات انرژی، مختل نشدنِ بازار نفت بر خلافِ گفتمان حاکم بر گزارش های کارشناسی و محافل سیاسی و انتظار ناشی از موقعیت بی‌بدیلِ ژئوانرژی و ژئواستراتژیک ایران، این فرضیه را مطرح می سازد که با وجود حساسیت امنیت انرژی در امنیت ملی کشورهای غربی، بهره‌گیری از تاکتیک های عملیات روانی، باعث شد که تحریم نفتی ایران به عنوان یکی از اجزای کلیدی فرآیند تحریم اقتصادی با حداقل هزینه برای غرب شکل بگیرد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کاربردی و تحلیلی- توصیفی نشان می دهد کاربرد عملیات روانی در هدایت تحریم های نفتی در سه محور شامل الف) چندجانبه کردن تحریم‌ها، ب) ایجاد اطمینان از امنیت انرژی به ویژه کاهش عوارض ناشی از حذف منابع نفت ایران برای اتحادیۀ اروپا و ج) افزایش اثربخشی تحریم در داخل کشور با هدف بی ثبات سازی، از ابزار اساسیِ کاهش تأثیرات سوء تحریم نفتی ایران بوده است.

دریافت اصل مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*