خانه / قراردادهای نفت و گاز / رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست‌محیطی قراردادهای نفتی

رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست‌محیطی قراردادهای نفتی

حفاظت از محیط زیست یکی از ابعاد مهم توسعۀ پایدار است که در تمامی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه پروژه‌های نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. شروط زیست‌محیطی قراردادهای نفتی با اینکه تا حدود زیادی متأثر از معیارهای همسان بین‌المللی است، در قراردادها و پروژه‌های مختلف جلوه‌های گوناگونی به خود می‌گیرد. ضوابط حاکم بر محیط زیست، طرح‌ها و برنامه‌هایی که پیمانکار ملزم به تبعیت از اجرای آن‌هاست، لوازم مدیریت زیست‌محیطی پروژه که به دنبال رویارویی مؤثر با مشکلات زیست‌محیطی است و در پایان، مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی، مبانی و حدود آن، مهم‌ترین موضوعات زیست‌محیطی است که در قراردادهای نفتی به‌تفصیل از آن بحث می‌شود و تحلیل مسائل آن با تأکید بر قراردادهای نفتی جدید و برخی دعاوی زیست‌محیطی، موضوع بررسی مقالۀ پیش روست.

link

نویسندگان

۱ استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۲ دانشجوی دکتری تخصصی حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

این مقاله در نشریه مطالعات حقوق انرژی منتشر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*